Činija 004

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina(kg): 1.8
Materijal: staklo 8mm
Cena(€): 45