Činija 006

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina(kg): 3.5
Materijal: staklo 10mm
Cena(€): 55