Činija 008

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina(kg): 3.9
Materijal: staklo 8mm-16mm
Cena(€): 80