Činija 010

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina(kg): 2.65
Materijal: staklo 8mm
Cena(€): 70