Činija 011

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina(kg): 3.8
Materijal: staklo 8mm-16mm
Cena(€): 90