Činija 012

Tehničke karakteristike
Dimenzije
Težina(kg): 5.65
Materijal: staklo 8mm-16mm
Cena(€): 95