Činija 013

Tehničke karakteristike
Dimenzije Š 41 V 27 D 48
Težina(kg): 3.9
Materijal: staklo 8mm-16mm
Cena(€): 90